اين روزها گذرتون به خيابون آزادی افتاده ؟ تمام درخت های خيابون رو از ريشه درآوردن بلکه خيابون نيم متری عريض تر بشه . ديگه برای اکسيژن جا نداريم . 

انتخاباته و دنيای اون بيرون کلی شلوغ پلوغه اما نه مثل هميشه حداقل نه مثل دوره هايی که من تو عمر انتخاباتی ام ديدم يه جور ديگه شلوغه مردم هم از انتخابات کيسه دوختند  به پشيزی نمی گيرنشون

تو دانشگاه انتخابات نمادين دانشجويی برگزار کردن امروز نتايجش رو اعلام کردن می دونيد رئيس جمهور منتخب دانشگاه کی بود؟

جناب احمدی نژاد !!!!!!

بچه ها رسما همه چی رو کاريکاتور برگزار کردند .

من  هنوز نمی دونم خودم اين وسط چی کارم !

يکی از استادای دانشکده که من اتفاقا يه جورايی قبولشون دارم می گفت فقط يه ملت بی فرهنگ ممکنه که يه روز پرشور بياد تو انتخابات و رای فله ای بده وچند سال بعد قهر کنه و بشينه گوشه ی خونه اش .

يکی ديگه شون هم می گه فقط يه ملت بی فرهنگ ممکنه به چنين انتخابات مضحکی تن بده و از يه سوراخ نه بار گزيده بشه .

خلاصه ما مونديم و بی فرهنگيمون !!

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید